Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Xéneros
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

Este profesor advirte que todos os contidos desta guía docente están organizados para administrarse e impartirse telemáticamente a través da plataforma MOOC da Universidade de Vigo, á que se accede deste leste enlace, e que por tanto non é necesario alterar nada, porque toda a docencia está dispoñible para exercerse e recibirse telemáticamente en calquera momento e en todo momento, desde aquí, tutorías e exames incluídos:

https://mooc.campusdomar.es/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000