Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Actividades introdutorias Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia. 2 A1
A2
A5
B1
B2
B5
B7
D2
D10
D11
D12
Lección maxistral Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia.
No caso de que presencialidade total non sexa posible, levarase a cabo unha secuencia repetida de Lectura-Debate-Recensión para cada unha das obras presentes no programa. Quere dicirse que o alumnado deberá ler cada unha das obras e asistir, posteriormente, a un debate por medios telemáticos sobre esa obra para, finalmente, escribir unha recensión de 2000 palabras sobre esa obra. A recensión deberá ser totalmente persoal e orixinal e no caso de que se detecte plaxio total ou parcial a nota resultante non será outra que 0 (cero).
Igualmente terase moi en conta a corrección formal e lingüística.
25 A1
A2
A5
B1
B2
B5
B7
D2
D10
D11
D12
Resolución de problemas Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia. 25 A1
A2
A5
B1
B5
B7
C3
C6
C7
C10
C16
D2
D10
D11
D12
Traballo tutelado A exposición e realización de pequenos traballos e comentarios acordados polo curso serán tamén de interese para o plano xeral de docencia. 5 A1
A2
A5
B1
B2
B5
B7
C3
C6
C7
C10
C16
D2
D10
D11
D12
Eventos científicos Eventualmente outras actividades como conferencias, coloquios, programas de tv, proxeccións de filme, etc. poderán ser obxecto de atención polo seu interese no obxecto da materia. 8 A1
A2
A5
B1
B2
B5
B7
C3
C6
C7
C10
C16
D2
D8
D9
D10
D11
D12
Exame de preguntas de desenvolvemento Unha ou varias probas de común acordo co alumnado será realizadas ao longo do curso. 35 A1
A2
A5
B1
B2
B5
B7
C3
C6
C7
C10
C16
D2
D9
D10
D11
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á "segunda edición de actas" realizará unha proba por
escrito (na data oficial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo:
1.- recoñecemento de textos,
2.- comentario de textos,
3.- preguntas curtas de resposta curta
e 4.- preguntas longas para desenvolver. 

En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados
pode(n) non ser necesario(s)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000