Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
C8 Destreza para a procura de información/documentación
C15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
C17 Capacidade de tomar decisións
C21 Rigor e seriedade no traballo
C22 Destrezas de tradución
C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
C27 Capacidade de razoamento crítico
D3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
D5 Coñecementos de informática aplicada
D6 Capacidade de xestión da información
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D12 Traballo en equipo
D14 Motivación pola calidade
D15 Aprendizaxe autónoma
D16 Adaptación a novas situacións
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
D23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000