Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Metodoloxía docente
Metodoloxías   ::  Guia de metodoloxias docentes
  Descrición
Actividades introdutorias Presentación do curso e do programa detallado
Presentación da páxina facebook docente da materia e dos dous blogs de investigación que constituirán unhas ferramentas de uso diario por parte do alumnado ao longo de todo o curso académico:
-Páxina Facebook Docente da materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias)
-Blog de Yuste. On e sème à tout vent (https://www.joseyustefrias.com/blog-de-yuste/)
-Carné de recherche HYPOTHÈSES. Sur lles seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/)
Estudo de casos Traballarase en clase con encargos reais de tradución inversa español-francés ante os cales o alumnado deberá tomar unha serie de decisións sobre como realizalos e solucionar os problemas de xestión que se presenten. Sen esquecer nunca o minucioso e sempre imprescindible traballo de revisión e corrección dos textos traducidos antes de entregalos.
Prácticas con apoio das TIC A través da plataforma de teledocencia Moovi e doutro TIC públicas da web 2.0 o alumnado deberá desenvolver e entregar traballos, responder en tempo e forma aos encargos de tradución inversa, participar en debates, sen esquecer comentar as entradas e artigos que sobre Tradución Inversa Español-Francés, moi en particular, aparecerán publicadas na páxina facebook docente da materia e nos dous Blogs de Investigación do profesor titular desta materia:
-Páxina Facebook Docente (https://www.facebook.com/joseyustefrias)
-Blog de Yuste. On e sème à tout vent (https://www.joseyustefrias.com/blog-de-yuste/)
-Sur lles seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/)
Lección maxistral O profesor presentará:
a) cada unha das unidades temáticas do programa que servirán de marco de traballo para a realización das prácticas de tradución inversa español-francés,
b) as cuestións metodológicas e técnicas relevantes en cada encargo de tradución inversa español-francés
Resolución de problemas de forma autónoma En canto á resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma e fose da aula, todos os alumnos teñen a «obrigación» de levar consigo (alá onde vaian) un caderno de peto —unha especie de «carné de notes» ao que, moi adecuadamente, chamamos «calepin»—e que o profesor recollerá todas as semanas. Nela cada alumno anota todas as súas dúbidas, reflexións e calquera comentario sobre a tradución, en xeral, e a tradución inversa español-francés, moi en particular. Anotacións particulares (moitas veces repletas de inquietudes) que, ao longo da semana, cada alumno poida acumular tanto dentro como fose do contexto universitario (nos medios de comunicación, na rúa, nunha conversación, nos seus intres de lecer, cando están a comer, cando ven unha película, etc.). O que se pretende é que o alumno utilice o maior número posible de canles (oído, vista, palabra e tacto) para reflexionar sobre a práctica tradutora en situacións comunicativas nada académicas, que só poden producirse fóra das aulas. Cada semana o profesor elixirá a idea que lle pareceu máis suxestiva e subiraa a Moovi montando a unidade didáctica correspondente.
Co seu «calepin» ao lombo o alumno sacará maior proveito da súa asistencia a conferencias, congresos, seminarios, cursos ou xornadas relacionadas directa ou indirectamente coa materia.
Evidentemente, na era dixital e dados os tempos de e-learning que corren, as novas tecnoloxías poden converter o «calepin» nunha especia de portafolio electrónico levado polo propio alumno de maneira pública en rede social da propia Páxina Facebook Docente da materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias)
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000