Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Desenvolver o sentido da conciencia lingüística das variantes dos idiomas coma un sistema lingüístico-cultural, dos seus mecanismos gramaticais e formas de expresión CB1
CE2
CE4
CT2
CT10
Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua e a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos, e culturais ao análise, creación e revisión de todo tipo de textos CB2
CB4
CE4
CE10
CE18
CE24
CE30
CE32
CT10
Desenvolver as destrezas de comprensión oral e escrita e de expresión escrita e oral CB2
CB4
CE4
CT2
CT10
CT15
Fomentar a aplicación practica dos coñecementos gramaticais e léxicos da lingua á comprensión e expresión escrita de textos orais e escritos CB3
CB4
CE2
CE4
CE18
CT2
CT22
Promover a autonomía do alumnado para analizar e sintetizar todo tipo de textos, escritos e orais CB2
CB5
CE4
CE18
CE24
CT15
CT23
Ampliar o repertorio léxico e textual CB1
CE24
CE32
CT2
CT15
Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socioculturais do ámbito lingüístico-cultural correspondente CB2
CE2
CE4
CE30
CE32
CT10
Capacitar aos alumnos para sintetizar e extraer a información principal e secundaria dunha ampla variedade de textos orais e escritos CB2
CB3
CE2
CE18
CT2
Ser capaz de desenvolver razoamentos críticos CB3
CT12
Estimular a autonomía dos alumnos na selección de ferramentas bibliográficas básicas para á localización de información, consultas e resolución de problemas CB1
CB3
CE4
CE10
CE18
CE24
CT2
CT15
CT23
Desenvolver as nocions gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estruturas máis complexas CB1
CE4
CE18
Sentar as bases do repertorio léxico básico e ampliar o repertorio a ámbitos terminolóxicos máis específicos CB5
CE4
CE24
CT2
Sentar as bases e desenvolver a comprensión de aspectos fundamentais socioculturais do ámbito lingüístico-cultural correspondente CB2
CE2
CE4
CT10
Desenvolver a capacidade crítica de comparar aspectos socio-culturais do propio ambito cultural cos da outra lingua CB2
CE2
CE30
CT2
CT10
Adquirir a capacidade de discriminar entre norma e uso para cada situación comunicativa CB4
CE4
CT10
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000