Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas e informática
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas de desenvolvemento Ten dúas partes:
1. Exame final de contidos teóricos (35 %).
2. Exame final de prácticas de laboratorio (35%).
70 B1
C3
D2
D5
D7
D8
D10
Exame de preguntas obxectivas Resolución de probas pechadas consistentes en exercicios con varias respostas alternativas das que o alumno deberá sinalar a verdadeira (5%).
Resolución de problemas nas que, utilizando un sistema de cálculo simbólico, deberán proporcionar a resposta do programa ao exercicio correspondente (5%).


10 B1
C3
D7
D8
D10
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de boletíns de problemas (5%) e prácticas de laboratorio (5%).

10 B1
C3
D2
D5
D7
D8
D10
Traballo Realización de proxectos abertos nos que é preciso empregar diferentes coñocementos adquiridos ao longo do curso.
10 B1
C3
D2
D5
D7
D8
D10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA:

A avaliación realizarase en dous apartados: avaliación
de contidos teóricos
 e avaliación das prácticas de
laboratorio
.

avaliación dos contidos teóricos: será
suma da nota do exame final dos contidos teóricos (que terá
un peso do 35% no global da avaliación), tests de
preguntas obxectivas
traballos propostos de resolución de
exercicios e proxectos 
(que terán un peso do 5% cada un
deles 
no global da avaliación). 

avaliación das prácticas de laboratorio: será
suma da nota do exame final de prácticas de laboratorio (que
terá un peso do 35% no global da avaliación), a
asistencia e rendemento durante as sesións prácticas realizadas, as prácticas
entregadas e os
traballos complementarios (que terán
un peso do 5% cada un deles no global da avaliación). A asistencia as prácticas de laboratorio é obrigatoria.

A nota final será a suma da avaliación dos contidos
teóricos
 e da avaliación das prácticas de laboratorio.
Únicamente se fará a suma de ambalas dúas notas si se obten polo menos un 2.0 en
cada unha delas. A materia considerárase aprobada se a nota final é de polo
menos un 5.0.

Para a convocatoria de xullo unicamente se lle esixirá ao estudante que repita os procedementos non acadados durante a avaliación da primeira
convocatoria, manténdose a valoración dos procedementos xa superados.

AVALIACIÓN GLOBAL:

Consistirá no exame final de teoría (que terá un
peso do 40% no global da avaliación), exame final de
prácticas de laboratorio
 (que terá un peso do 40% no global da
avaliación) e un traballo práctico sobre bases de datos que se
deberá entregar a través da plataforma MOOVI antes da data oficial do exame da
correspondente convocatoria (terá un peso do 20% no global da
avaliación). 

É obrigatorio ter como mínimo un 4.0 tanto no
exame de teoría como no de prácticas, para poder aplicar as ponderacións
establecidas.  A materia considerárase aprobada se a nota final
é de polo menos un 5.0.

Para a convocatoria de xullo unicamente se lle esixirá ao estudante que repita os
procedementos non acadados durante a avaliación da primeira convocatoria,
manténdose a valoración dos procedementos xa superados.

Calendario de exames: 

As datas oficiais e as posibles modificacións están expostas no
taboleiro oficial da E. E. Forestal e na web 

http://forestales.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000