Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Gramática de contexto 50 CB1
CB2
CB3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CT3
CT5
Práctica de laboratorio comprensión oral, comprensión lectora, expresión e interacción oral 40 CB1
CB2
CB3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CT3
CT5
Traballo Traballos y proxectos durante o curso que representan a colaboración en clase. No están ligados nun plan temporal predeterminado senon surxen das necesidades pedagóxicas do curso. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE14
CE15
CT3
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A
avaliación continua (que atañe ao alumnado que asiste con regularidade a clase
y entrega os deberes) contará o 50%. De este xeito o exame final representará o 50% da nota final para eles.

No caso de non seguir a evaluación continua o 100%  da nota é a obtida no exame final.  O mesmo sistema se aplicará na segunda oportunidade (Xullo).

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso actual.

No caso de conflito ou disparidad entre as datas dos exames prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.

No caso de non realizarse traballos e proxectos durante o curso a avaliación das probas prácticas de execución de tarefas reais e/ou simuladas será de 50% en vez de 40%

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000