Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Enfermaría Povisa

ORGANIZACIÓN

AEscola Universitaria de Enfermería de Povisa, adscrita á Universidade de Vigo,naceu oficialmente no ano 1991, baixo o patronazgo do Hospital Povisa coaidea de desenvolver unha función docente que consideraba adecuada e beneficiosapara un centro das súas características, formando profesionais de Enfermeríaque cando terminasen os seus estudos, puidesen pasar a formar parte da Divisiónde Enfermería do Hospital, estendendo na actualidade dita filosofía a todos osestamentos sanitarios tanto españois como estranxeiros.

Afilosofía do Centro Estudos Povisa é formar profesionais capaces de exercer asfuncións específicas de cada unha das titulacións que imparte, así comofomentar o traballo mediante a colaboración con outros profesionais da saúde echegar a conseguir obxectivos comúns.

Epara chegar a esta meta, a formación do alumnado apóiase en tres alicercesfundamentais: O desenvolvemento de clases teórico-prácticas enfocadas áresolución de problemas, impartidas por especialistas en cada unha das materias,o fomento da aplicación práctica dos conceptos teóricos, mediante a avaliacióncontinuada do alumno por medio de titorías, o que ten especial interese sobretodo nos créditos prácticos clínicos, avaliación que se realiza en colaboracióncos profesionais das diferentes unidades onde o alumno realiza estes créditos.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Director: MANUEL TORRES VIZCAYA

Subdirectora: MARÍA GIRÁLDEZ MIRANDA

Secretaria: MARÍA MUIÑOS ÁLVAREZ

Delegado U. VIGO : RAÚL IGLESIAS BLANCO

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000