Guia docente 2019_20
E. U. de Profesorado de E.G.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Tarefas propostas pola profesora de cada tema. 50
CB2
CB3
CG2
CG10
CE6
CT7
CT8
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas de resposta curta do contido teórico/práctico. 50
CB2
CB3
CG10
CE3
CE6
CT1
CT2
CT7
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Para os estudantes que sigan a avaliación continua (80% de asistencia ás sesións da materia), os traballos e actividades de aula programadas serán obrigatorios. Seguir a modalidade de avaliación continua, non garante o aprobado na materia. Os estudantes que non sigan a avaliación continua (non alcanzar o 80% de asistencia) deben realizar na data oficial, un exame no que se avaliarán as competencias básicas da materia. O exame consistirá en preguntas a desenvolver á partir da resolución dun caso práctico de dificultades de aprendizaxe ou trastornos do desenvolvemento, completando os apartados establecidos. Os traballos serán obrigatorios tamén para estes *discentes. Aqueles estudantes que non superen a materia pola modalidade de avaliación continua ou suspendan na convocatoria anterior (maio), poderán avaliarse novamente na convocatoria de xullo, de acordo aos mesmos criterios establecidos na convocatoria anterior. Consultar a data oficial de exame de cada convocatoria no seguinte enlace. Datas exames: Consultar: http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/*organizacion-*academica/escola-maxisterio-*vigo-*ceu-*examenes.*php A nota dos traballos prácticos contabiliza para a nota final só durante o presente curso. Este documento é unha declaración de intencións sobre o traballo dos estudantes na materia; polo que pode sufrir lixeiras modificacións derivadas do consenso co grupo clase ou por circunstancias imprevistas. (Especificamente o tipo de exame poderá ser cambiado debido ás condicións especiais do grupo).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000