Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.G.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Tarefas propostas pola profesora de cada tema. Exposicións, traballos en grupo e individuais e participación activa. 60 CB2
CB3
CG2
CG10
CE6
CT7
CT8
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas de resposta curta do contido teórico/práctico. 40 CB2
CB3
CG10
CE3
CE6
CT1
CT2
CT7
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación do alumno terá en conta dous partes; unha teórica e outra práctica.

Para superar a materia será necesario sacar unha puntuación a partir de 5 en cada unha das mesmas.

Os estudantes que non sigan dita avaliación (asistencia menor do 80%) deben realizar na data oficial, un exame específico no que se avaliarán as competencias básicas da materia. Será imprescindible tamén entregar todos os traballos.

Datas exames:Consultar: http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/organizacion-academica/escola-maxisterio-vigo-ceu-examenes.php A nota dos traballos prácticos contabiliza para a nota final só durante o presente curso.

Este documento é unha declaración de intencións sobre o traballo dos estudantes na materia; polo que pode sufrir lixeiras modificacións derivadas do consenso co grupo clase ou por circunstancias imprevistas. (Especificamente o tipo de exame pode cambiar debido ás circunstancias especiais de aula).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000