Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Proceso lecto-escritor: desenvolvemento, alteracións, avaliación e tratamento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Asistencia a clase e PARTICIPACIÓN nas diferentes actividades realizadas nela: explicación de contidos, debates, postas en común... 10 A3
A4
D3
D13
D15
Traballo tutelado Consistirá na avaliación da parte escrita do traballo realizado nos pequenos grupos de traballo. 20 A2
B3
B6
B11
C7
C8
C9
C21
C23
C25
C26
C29
C43
C49
C50
C60
C62
C63
D2
D7
D8
D9
D11
Presentación Avaliarase a exposición oral dos traballos tutelados realizados nos pequenos grupos. 30 C44
C60
C67
D2
D3
Resolución de problemas e/ou exercicios EXAME FINAL. Poderase combinar as preguntas curtas con algunha pregunta un pouco máis longa de desenvolvemento. No entanto, isto concretarase ao longo do cuadrimestre. 40 A1
A5
C42
C44
C46
C47
C50
C67
D1
D3
D6
D13
D15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia e calcular a media co resto de cualificacións, cómpre obter, cando menos, unha puntuacion concreta esixida no exame final. Concretarase ao longo do cuadrimestre.


Os alumnos que por razóns xustificadas non poidan asistir a clase regularmente, ou aqueles que asistan a menos do 80% das sesións, acolleranse ao seguinte plan de avaliación:
-Traballos tutelados (con exposición individual)= 50%
-Exame final= 50%
Importante: estes alumnos deberán porse en contacto coa profesora durante os primeiros días do cuadrimestre.

Para saber as datas e horas dos exames (tanto o da convocatoria de maio como o da convocatoria de xullo), consultar o calendario oficial de exames da escola.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000