Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Fundamentos de tecnoloxía hospitalaria
   Plan de Continxencias
 
Descrición
As metodoloxías docentes se impartirán, de ser necesario, adecuándoas ós medios
telemáticos que se poñan a disposición do profesorado, ademais da documentación
facilitada a través de FAITIC e outras plataformas, correo electrónico, etc.
Cando non sexa posible a docencia presencial, na medida do posible, primarase a
impartición dos contidos teóricos por medios telemáticos así como aqueles contidos de
prácticas de resolución de problemas, aula de informática, e outros, que poidan ser
virtualizados ou desenvolvidos polo alumnado de xeito guiado, intentado manter a
presencialidade para as prácticas experimentais de laboratorio, sempre que os grupos
cumpran coa normativa establecida no momento polas autoridades pertinentes en
materia sanitaria e de seguridade. No caso de non poder ser impartida de forma
presencial, aqueles contidos non virtualizables se impartirán ou suplirán por outros
(traballo autónomo guiado, etc.) que permitan acadar igualmente as competencias
asociados a eles.

As titorías poderán desenvolverse indistintamente de forma presencial (sempre que
sexa posible garantir as medidas sanitarias) ou telemáticas (e-mail e outros) respectando
ou adaptando os horarios de titorías previstos. Asemade, farase unha adecuación
metodolóxica ó alumnado de risco, facilitándolle información específica adicional, de
acreditarse que non pode ter acceso ós contidos impartidos de forma convencional.

Información adicional sobre a avaliación: manteranse aquelas probas que xa se veñen
realizando de forma telemática e, na medida do posible, manteranse as probas
presenciais adecuándoas á normativa sanitaria vixente. As probas se desenvolverán de
forma presencial salvo Resolución Reitoral que indique que se deben facer de forma
non presencial, realizándose dese xeito a través das distintas ferramentas postas a
disposición do profesorado. Aquelas probas non realizables de forma telemática se
suplirán por outros (entregas de traballo autónomo guiado, etc.)

Mantéñense os criterios de
avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario e por
indicación en Resolución Reitoral, ós medios telemáticos postos a disposición do
profesorado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000