Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Física: Física I
   Contidos
Tema Subtema
1.- UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS E VECTORES 1.1.- A natureza da Física.
1.2.- Consistencia e conversións de unidades.
1.3.- Incerteza e cifras significativas.
1.4.- Estimacións e ordes de magnitude.
1.5.- Vectores e suma de vectores.
1.6.- Compoñentes de vectores.
1.7.- Vectores unitarios.
1.8.- Produtos de vectores.
1.9.- Vectores deslizantes
2.- *CINEMÁTICA DO PUNTO 2.1.- *Vectores de posición, velocidade e aceleración. Valores medios e instantáneas
2.2.- *Vectores velocidade angular e aceleración angular. Valores medios e instantáneos.
2.3.- Relación entre magnitudes *cinemáticas lineais e angulares
2.4.- Compoñentes *Intrínsecas.
2.5.- Estudo de movementos simples: *mov. *rectilíneo, *mov. circular, tiro *oblicuo
2.6.- Expresións de magnitudes *cinemáticas en coordenadas *cartesianas e polares
3.- LEIS DO MOVEMENTO DE NEWTON 3.1.- Forza e interaccións.
3.2.- Primeira lei de Newton.Sistemas de referencia inerciais e non inerciais.
3.3.- Segunda lei de Newton.
3.4.- Masa e peso.
3.5.- Terceira lei de Newton.
3.6.- Cantidade de movemento. Impulso mecánico. Momento angular.
3.7.- Forzas de contacto: activas, de *ligadura.
4.- TRABALLO E ENERXÍA CINÉTICA 4.1.- Traballo realizado por unha forza. Potencia.
4.2.- Enerxía cinética.
4.3.- Forzas conservativas e non conservativas.
4.4.- Enerxía potencial elástica.
4.5.- Enerxía potencial no campo gravitatorio.
4.6.- Enerxía mecánica.
4.7.- Forza e enerxía potencial.
4.8.- Principio de conservación da enerxía mecánica.
5.- CINEMÁTICA DOS SISTEMAS DE PUNTOS 5.1.- Sistema de puntos.
5.2.- Sólido ríxido.
5.3.- Movemento de traslación.
5.4.- Movemento de rotación arredor dun eixo fixo.
5.5.- Movimiento xeral ou rototraslatorio.
5.6.- Centro instantáneo de rotación.
5.7.- Rodadura.
5.8.- Movemento relativo.
6.- DINÁMICA DOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS 6.1.- Sistemas de partículas. Forzas interiores e exteriores.
6.2.- Centro de masas do sistema. Movimiento do c.d.m.
6.3.- Ecuacións do movemento dun sistema de partículas.
6.4.- Momento lineal. Teorema de conservación.
6.5.- Momento angular dun sistema de partículas. Teorema de conservación.
6.6.- Traballo e potencia.
6.7.- Enerxía potencial e cinética dun sistema de partículas.
6.8.- Teorema da enerxía dun sistema de partículas.
6.9.- Choques.
7.- DINÁMICA DO SÓLIDO RÍXIDO 7.1.- Rotación dun sólido ríxido en torno a un eixo fixo.
7.2.- Momentos e productos de inercia.
7.3.- Cálculo de momentos de inercia.
7.4.- Teorema de Steiner.
7.5.- Momento dunha forza e par de forzas.
7.6.- Ecuacións do movemento xeral do sólido ríxido.
7.7.- Enerxía cinética no movemento xeral do sólido ríxido.
7.8.-Traballo no movemento xeral do sólido ríxido.
7.9.- Momento angular dun sólido ríxido. Teorema de conservación.

8.- ESTÁTICA 8.1.- Equilibrio de sólidos ríxidos.
8.2.- Centro de gravedade.
8.3.- Estabilidade.
8.4.- Grados de libertade e ligaduras
9.- MOVEMENTO PERIÓDICO 9.1.- Descripción da oscilación.
9.2.- Movemento armónico simple.
9.3.- Enerxía no movemento armónico simple.
9.4.- Aplicacións do movemento armónico simple.
9.5.- O péndulo simple.
9.6.- O péndulo físico.
9.7.- Oscilacións amortecidas.
9.8.- Oscilacións forzadas e resonancia.
10.- MECÁNICA DE FLUÍDOS 10.1.- Densidade.
10.2.- Presión nun fluido.
10.3.- Principios fundamentais da Fluidostática.
10.4.- Ecuación de continuidade.
10.5.- Ecuación de Bernoulli.
11.- ONDAS MECÁNICAS 11.1.- Tipos de ondas mecánicas.
11.2.- Ondas periódicas.
11.3.- Descrición matemática dunha onda.
11.4.- Rapidez dunha onda transversal.
11.5.- Enerxía do movemento ondulatorio.
11.6.- Interferencia de ondas, condicións de fronteira e superposición.
11.7.- Ondas estacionarias nunha corda.
11.8.- Modos normais dunha corda.
LABORATORIO 1.- Teoría de Medidas, Erros, Gráficos e Axustes. Exemplos.
2.- Tempo de Reacción.
3.- Determinación da densidade dun corpo.
4.- Movemento Relativo.
5.- Velocidade instantánea.
6.- Estudo do péndulo simple.
7.- Experiencias cun resorte helicoidal.
8.- Oscilacións amortecidas e forzadas.
9.- Momentos de inercia. Determinación do radio de xiro dun corpo.
10.- Ondas estacionarias.
LABORATORIO NON ESTRUCTURADO 1. Sesións con actividades non estructuradas (práctica aberta) que abarcan os contidos teóricos de as prácticas enumeradas arriba. Os grupos de alumnos deben resolver un problema práctico proposto por o profesor, seleccionando o marco teórico e ferramentas experimentais para obter a solución; para iso, dispoñerán de información básica e guía de o profesor
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000