Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G380V01101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1c
FB 9
V12G380V01102 Física: Física I 1c
FB 6
V12G380V01103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1c
FB 9
V12G380V01104 Matemáticas: Cálculo I 1c
FB 6
V12G380V01201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 2c
FB 6
V12G380V01202 Física: Física II 2c
FB 6
V12G380V01203 Informática: Informática para a enxeñaría 2c
FB 6
V12G380V01204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 2c
FB 6
V12G380V01205 Química: Química 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G380V01302 Termodinámica e transmisión de calor 1c
OB 6
V12G380V01303 Fundamentos de electrotecnia 1c
OB 6
V12G380V01305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 1c
OB 6
V12G380V01306 Teoría de máquinas e mecanismos 1c
OB 6
V12G380V01401 Tecnoloxía medioambiental 1c
OB 6
V12G380V01301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 2c
OB 6
V12G380V01402 Resistencia de materiais 2c
OB 6
V12G380V01403 Fundamentos de automática 2c
OB 6
V12G380V01404 Tecnoloxía electrónica 2c
OB 6
V12G380V01405 Mecánica de fluídos 2c
OB 6
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G380V01501 Enxeñaría térmica I 1c
OB 9
V12G380V01502 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 1c
OB 9
V12G380V01504 Enxeñaría de materiais 1c
OB 6
V12G380V01505 Máquinas de fluídos 1c
OB 6
V12G380V01601 Fundamentos de organización de empresas 1c
OB 6
V12G380V01304 Deseño de máquinas I 2c
OB 6
V12G380V01602 Enxeñaría gráfica 2c
OB 6
V12G380V01603 Teoría de estruturas e construcións industriais 2c
OB 6
V12G380V01604 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional 2c
OB 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G380V01701 Oficina técnica 1c
2c
OB 6
V12G380V01911 Deseño de máquinas II 1c
OP 6
V12G380V01912 Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica 1c
OP 9
V12G380V01913 Motores e máquinas térmicos 1c
OP 9
V12G380V01921 Estruturas de formigón 1c
OP 6
V12G380V01922 Estruturas metálicas 1c
OP 6
V12G380V01923 Instalacións eléctricas, topografía e construción 1c
OP 9
V12G380V01924 Instalacións térmicas e de fluídos 1c
OP 9
V12G380V01931 Deseño e comunicación de produto e automatización de elementos en planta 1c
OP 9
V12G380V01932 Selección de materiais e fabricación de medios de produción 1c
OP 9
V12G380V01933 Sistema de análise, simulación e validación de datos 1c
OP 6
V12G380V01941 Automóbiles e ferrocarrís 1c
OP 6
V12G380V01942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte 1c
OP 12
V12G380V01943 Sistemas motopropulsores 1c
OP 6
V12G380V01945 Enxeñaría do transporte 1c
OP 6
V12G380V01902 Compoñentes eléctricos en vehículos 2c
OP 6
V12G380V01903 Inglés técnico I 2c
OP 6
V12G380V01904 Inglés técnico II 2c
OP 6
V12G380V01905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 2c
OP 6
V12G380V01906 Programación avanzada para a enxeñaría 2c
OP 6
V12G380V01907 Seguridade e hixiene industrial 2c
OP 6
V12G380V01908 Tecnoloxía láser 2c
OP 6
V12G380V01914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos 2c
OP 6
V12G380V01915 Deseño mecánico asistido 2c
OP 6
V12G380V01925 Ampliación de estruturas e cimentacións 2c
OP 6
V12G380V01934 Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto 2c
OP 6
V12G380V01935 Tecnoloxías avanzadas de fabricación 2c
OP 6
V12G380V01944 Vehículos automóbiles híbridos e eléctricos 2c
OP 6
V12G380V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 12
V12G380V01999 Prácticas en empresa/asignatura optativa 2c
OP 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000