Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Sistema de análise, simulación e validación de datos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de exercicios e problemas, mediante cálculo analítico e/ou mediante o uso de software, consistente no deseño, análise, simulación e *validación dos elementos dunha máquina para casos *academicos 50 CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CG9
CG10
CG11
CE19
CE20
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT16
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Resolución de exercicios e problemas, mediante cálculo analítico, consistente no deseño, análise, e *validación dos
elementos dunha máquina
20 CG3
CG4
CE19
CE20
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT16
CT17
Traballos e proxectos Resolución dun caso realista proposto mediante o uso de técnicas de deseño, análise e simulación. 30 CG4
CG5
CG10
CG11
CT2
CT9
CT10
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Se o alumnado renuncia oficialmente á avaliación continua, a proba final da avaliación continua completarase<*p>con exercicios ou un traballo/proxecto de deseño, análise, simulación e *validación dunha máquina.<*p>Compromiso ético:<*p> espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non
ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000