Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes no uso de máquina-ferramenta e equipos para fabricación por conformado e máquinas de medición por coordenadas CG5
CG8
CT5
CT7
CT10
Coñecer os principais materiais empregados en compoñentes de máquinas. CG6
CE25
CT5
CT10
Coñecer os requirimentos dos distintos compoñentes para a realización dunha selección adecuada de materiais. CG5
CE25
CT17
Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con maquinas de alta velocidade (HSM) para fabricación por mecanizado CG4
CG5
CG6
CG8
CE26
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
Coñecer a actuais tecnoloxías para mellora das propiedades superficiais: resistencia ao desgaste e á corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de superficies máis adecuado para alongar a vida en servizo dun compoñente. CG8
CE25
CT7
CT10
Aplicar os criterios da Mecánica da Fractura no deseño de maquinaria. CE25
Identificar e interpretar as posibles causas de fallos dun material en función das condicións de servizo. Propor solucións para evitar o fallo de compoñentes. Adquirir habilidades para a realización e interpretación de ensaios non destrutivos. CG4
CG6
CE25
CT8
CT20
Analiza e propón solucións operativas a problemas no ámbito da enxeñaría de materiais CG4
CG5
CG7
CE25
CT5
CT7
CT8
CT9
CT14
Amosar capacidades de comunicación e traballo en equipo. Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático. CG6
CT5
CT10
CT17
CT20
Levar a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información. CG4
CG6
CT5
CT7
CT8
CT10
Profundar nas técnicas de verificación de máquina-ferramenta. CG5
CE26
CT5
CT9
CT20
Caracterizar e Modelar máquinas para o conformado CG4
CG5
CG6
CG8
CE26
CT5
CT8
CT9
CT10
CT14
CT17
CT20
Saber analizar con métodos avanzados a influencia do procesamento de material na selección e uso de equipos para o conformado CG5
CE26
CT5
CT10
Saber facer unha Análise CAE de procesos de conformado CG5
CE26
CT5
CT9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000