Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Inglés técnico I
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 8 15 23
Resolución de problemas de forma autónoma 8 10 18
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar) 5 8 13
 
Traballo tutelado 4 16 20
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 6 10 16
Exame de preguntas obxectivas 6 10 16
Traballo 4 15 19
Exame oral 8 16 24
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000