Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Inglés técnico I
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 15 19
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 4 15 19
Titoría en grupo 2 0 2
Traballos de aula 8 0 8
Presentacións/exposicións 9 20 29
 
Outros 6 15 21
 
Probas de resposta curta 4 15 19
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 12 20 32
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000