Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Subjects
  Theory of Structures and Industrial Constructions
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Laboratory practises Aos alumnos que somen polo menos 4'5 puntos entre a nota de exame e a puntuación do Traballo (ver requisitos en apartado seguinte), sumaranse 0'5 puntos adicionais se asistiron e participaron en todas as prácticas, e entregaron a documentación que se lles solicitou no seu caso nas mesmas. Adicionalmente, aos alumnos que reúnan TODOS E CADA UN dos requisitos anteriores, (incluída nota de polo menos 4'5 entre exame e traballo, así como asistir e participar en todas as prácticas) E QUE ADEMAIS ENTREGUEN TODOS Os PROBLEMAS PROPOSTOS PARA RESOLVER EN CASA, SUMARÁNSELLES OUTROS 0'5 PUNTOS Á NOTA. 10
CG3
CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT1
CT2
CT3
CT5
CT8
CT9
CT10
CT13
CT16
CT17
Tutored works Aos alumnos que teñan unha nota en exame maior ou igual ao 40% da cualificación máxima posible no mesmo, sumaráselles a nota obtida no traballo. Os traballos puntuaranse en función da súa calidade sobre unha nota máxima de 1 punto sobre 10. 10
CG3
CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT1
CT2
CT3
CT5
CT8
CT9
CT10
CT13
CT16
Long answer tests and development Exame escrito nas datas establecidas polo centro.
O exame poderá estar dividido en partes de TEORÍA-NORMA e PROBLEMAS, así coma en bloques segundo o temario impartido. Poderá esixirse unha nota mínima en cada bloque ou parte do exame para calcular a nota media.
80
CG3
CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT1
CT2
CT3
CT5
CT8
CT9
CT10
CT13
CT16
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000