Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Mecánica de fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba escrita que poderá constar de:
cuestións teóricas
cuestións prácticas
resolución de exercicios/problemas
tema a desenvolver
80 CG4
CG5
CE8
CT2
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas e/ou exercicios propostos, que poderán incluír:
- un número de entregas semanais (non presencial)
- resolucións presenciais en horario de prácticas como reforzo de temas
- Informe as actividades realizadas nas sesións de laboratorio, resultados da experimentación, etc.
20 CG4
CG5
CE8
CT2
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. Neste caso, a cualificación global en presente curso académico será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000