Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G363V01101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1c
FB 9
V12G363V01102 Física: Física I 1c
FB 6
V12G363V01103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1c
FB 9
V12G363V01104 Matemáticas: Cálculo I 1c
FB 6
V12G363V01201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 2c
FB 6
V12G363V01202 Física: Física II 2c
FB 6
V12G363V01203 Informática: Informática para a enxeñaría 2c
FB 6
V12G363V01204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 2c
FB 6
V12G363V01205 Química: Química 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G363V01301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 1c
OB 6
V12G363V01302 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 1c
OB 6
V12G363V01303 Teoría de máquinas e mecanismos 1c
OB 6
V12G363V01304 Fundamentos de automática 1c
OB 6
V12G363V01305 Fundamentos de organización de empresas 1c
OB 6
V12G363V01401 Tecnoloxía electrónica 2c
OB 6
V12G363V01402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 2c
OB 6
V12G363V01403 Mecánica de fluídos 2c
OB 6
V12G363V01404 Resistencia de materiais 2c
OB 6
V12G363V01405 Termodinámica e trasmisión de calor 2c
OB 6
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G363V01501 Electrotecnia aplicada 1c
OB 6
V12G363V01502 Enxeñaría de materiais 1c
OB 6
V12G363V01503 Física III 1c
OB 6
V12G363V01504 Turbomáquinas hidráulicas 1c
OB 6
V12G363V01505 Matemáticas da especialidade 1c
OB 6
V12G363V01602 Deseño e ensaio de máquinas 2c
OB 6
V12G363V01603 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 2c
OB 6
V12G363V01604 Enxeñaría de fabricación 2c
OB 6
V12G363V01605 Máquinas eléctricas 2c
OB 6
V12G363V01606 Tecnoloxía química 2c
OB 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G363V01701 Instrumentación electrónica 1c
OB 6
V12G363V01702 Oficina técnica 1c
OB 6
V12G363V01703 Tecnoloxía medioambiental 1c
OB 6
V12G363V01704 Tecnoloxía térmica 1c
OB 6
V12G363V01705 Sistemas eléctricos 1c
OB 6
V12G363V01801 Control e automatización industrial 2c
OB 6
V12G363V01802 Fundamentos de administración de empresas 2c
OB 6
V12G363V01902 Compoñentes eléctricos en vehículos 2c
OP 6
V12G363V01903 Inglés técnico I 2c
OP 6
V12G363V01904 Inglés técnico II 2c
OP 6
V12G363V01905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 2c
OP 6
V12G363V01906 Programación avanzada para a enxeñaría 2c
OP 6
V12G363V01907 Seguridade e hixiene industrial 2c
OP 6
V12G363V01908 Tecnoloxía láser 2c
OP 6
V12G363V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 12
V12G363V01999 Prácticas en empresa/asignatura optativa 2c
OP 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000