Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Subjects
  Physics III
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Física III Code V12G360V01503
Study programme
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 3 1c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Department Física aplicada
Coordinator
López Vázquez, José Carlos
E-mail jclopez@uvigo.es
Lecturers
Fernández Fernández, José Luís
López Vázquez, José Carlos
Web http://faitic.uvigo.es/
General description A materia Física *III ten como principais obxectivos xerais:
a) Profundar nos fundamentos físicos da enxeñaría, en particular naqueles relacionados cos fenómenos electromagnéticos e *ondulatorios.
*b) Introducir o emprego, no contexto de problemas e modelos en Física, das ferramentas da análise *vectorial e das ecuacións diferenciais da física matemática e os seus problemas de contorno asociados.
*c) Compaxinar un marcado carácter formativo cun enfoque práctico e *ingenieril, destacando a importancia dos coñecementos fundamentais para abordar a análise de problemas e a síntese de solucións en situacións reais.
d) Relacionar os contidos en fundamentos físicos dos fenómenos electromagnéticos e *ondulatorios con contidos doutras materias do Plan de Estudos de carácter máis tecnolóxico.

Os contidos de Física *III son, basicamente, unha introdución aos fenómenos *ondulatorios en xeral (tres temas) e o estudo do electromagnetismo clásico, empregando un esquema *axiomático por pasos cun tratamento matemático baseado en operadores diferenciais *vectoriales (sete temas).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000