Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía dos materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1.5 0 1.5
 
Lección maxistral 31 55.8 86.8
Prácticas de laboratorio 18 18 36
 
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma 0 12 12
 
Probas de tipo test 0.5 0.5 1
Probas de resposta curta 1 1 2
Resolución de problemas e/ou exercicios 1.25 3 4.25
Traballos e proxectos 0.5 5.95 6.45
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000