Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 38 116 154
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 34 0 34
Titoría en grupo 4 0 4
 
Metodoloxías integradas 0 27 27
 
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000