Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica
   Contidos
Tema Subtema
Bloque 0.
Debuxo Asistido por Computador 2D.
*Croquizado, e aplicación de Normas
Introdución ao Debuxo Asistido por Computador.
Contorna de traballo. Sistemas de Coordenadas.
Ordenes de Debuxo. Entidades Gráficas. Axudas ao debuxo. Referencias a entidades.
Ordenes de Modificación.
Ordenes de Visualización.
Ordenes de Consulta.
Impresión e escalas.

0.2. *Croquizado, e aplicación de Normas

Bloque *I 2D. Xeometría Plana. Repaso de coñecementos previos.

*Cónicas: definicións, circunferencias focais e principal, *tangente e normal nun punto, *tangentes desde un punto exterior, propio e impropio.

*Tangencias entre rectas e circunferencias e entre circunferencias (26 casos).
Ferramentas de resolución: lugares xeométricos, operacións de *dilatación e investimento e potencia.

Curvas técnicas:
*Trocoides: definición, trazado e *tangente nun punto.
Outras curvas técnicas.
Bloque *II 3D. Sistemas de representación. Introdución: Tipos de proxeccións. *Invariantes *proyectivos.

Sistema *Diédrico:
Fundamentos.
Pertenza e Incidencia.
Paralelismo e *Perpendicularidad.
Distancias, Ángulos.
Operacións: Xiros, Cambios de Plano e Abatementos.
Superficies: *Poliédricas, Radiadas e de Revolución,
Superficies: Seccións Planas, Desenvolvemento.
Intersección de Superficies. Fundamentos.

Sistema de Planos Acoutados:
Fundamentos.
Pertenza e Incidencia.
Paralelismo e *Perpendicularidad.
Distancias, Ángulos.
Abatementos.

Sistema *Axonométrico:
Fundamentos.
Escalas *axonométricas.
Tipos de *axonometrias: *trimétrica, *dimétrica e *isométrica.

Sistema de Perspectiva *Caballera: Fundamentos.

Sistema de Perspectiva *Cónica: Fundamento.
Bloque *III. Normalización. Xeneralidades sobre o debuxo:
- O debuxo como linguaxe.
- Tipos de debuxos: técnicos e artísticos.
- Debuxos técnicos: arquitectónico, topográfico e industrial.
- Debuxo industrial: Esbozo, esquemas conxuntos, despezamentos e debuxo xeométrico.

Normalización do debuxo:
- Vantaxes da normalización.
- Diferenza entre regulamento, especificación e norma.

Normalización básica: formatos, escritura, tipos de liña, escalas, etc.

Representación normalizada:
- Principios básicos de representación. Métodos de proxección
- Vistas. Vistas particulares: auxiliares, interrompidas, parciais, locais, viradas, etc.
- Cortes, Seccións e Roturas: Especificacións, tipos de corte, seccións (abatidas, desprazadas), etc.
- Raiado de cortes: tipos de liña, orientación, etc.
- *Convencionalismos: pezas simétricas, elementos repetitivos, detalles, interseccións, partes *contíguas, etc.

Anotación:
- Principios xerais de *dimensionamiento.
- Tipos de anotación. Clasificación das cotas.
- Principios de anotación.
- Elementos de anotación: Liñas, extremos de liñas, *inscriciones, etc.
- Formas de anotación: serie, paralelo, por coordenadas, etc.
- Anotación de elementos particulares: radios, diámetros, esferas, arcos, *simetrías, *chaflanes, etc.
- Roscas e unións *roscadas.
Elementos dunha rosca. Elementos *roscados.
Clasificación das roscas.
Representación das roscas.
Roscas normalizadas.
- Anotación de elementos *roscados.
- Designación das roscas.

Debuxos de conxunto e despezamento:
- Regras e convenios: referencia a elementos, materiais, numeración de planos, exemplos.
- Anotación de conxuntos. Lista de despezamento.

Sistemas de tolerancias e acabados superficiais:
- Tipos de tolerancias: *dimensionales e xeométricas.
- Tolerancias *dimensionales: lineais e angulares.
- Tolerancias *ISO: calidades, posicións, tipos de axuste, etc.
- Sistemas de axuste. Exemplos.
- Indicación de acabados superficiais.

Representación de Elementos Normalizados. Esquemas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000