Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G340V01101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1c
FB 9
V12G340V01102 Física: Física I 1c
FB 6
V12G340V01103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1c
FB 9
V12G340V01104 Matemáticas: Cálculo I 1c
FB 6
V12G340V01201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 2c
FB 6
V12G340V01202 Física: Física II 2c
FB 6
V12G340V01203 Informática: Informática para a enxeñaría 2c
FB 6
V12G340V01204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 2c
FB 6
V12G340V01205 Química: Química 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G340V01302 Termodinámica e transmisión de calor 1c
OB 6
V12G340V01303 Fundamentos de electrotecnia 1c
OB 6
V12G340V01304 Teoría de máquinas e mecanismos 1c
OB 6
V12G340V01401 Mecánica de fluídos 1c
OB 6
V12G340V01403 Fundamentos de automática 1c
OB 6
V12G340V01301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 2c
OB 6
V12G340V01305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 2c
OB 6
V12G340V01402 Tecnoloxía electrónica 2c
OB 6
V12G340V01404 Resistencia de materiais 2c
OB 6
V12G340V01405 Fundamentos de organización de empresas 2c
OB 6
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G340V01306 Tecnoloxía medioambiental 1c
OB 6
V12G340V01501 Xestión de produtos e servizo ao cliente 1c
OB 6
V12G340V01502 Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización 1c
OB 6
V12G340V01701 Sistemas e tecnoloxías de fabricación 1c
OB 6
V12G340V01702 Control e automatización industrial 1c
OB 6
V12G340V01601 Organización da produción 2c
OB 6
V12G340V01602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade 2c
OB 6
V12G340V01603 Organización do traballo e factor humano 2c
OB 6
V12G340V01801 Instrumentación electrónica 2c
OP 6
V12G340V01802 Tecnoloxía térmica 2c
OP 6
V12G340V01803 Enxeñaría de materiais 2c
OP 6
V12G340V01804 Tecnoloxía eléctrica 2c
OP 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G340V01307 Oficina técnica 1c
OB 6
V12G340V01503 Administración de empresas 1c
OB 6
V12G340V01504 Sistemas de información na enxeñaría de organización 1c
OB 6
V12G340V01911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión 1c
OP 6
V12G340V01912 Xestión de almacéns e do transporte 1c
OP 6
V12G340V01921 Ferramentas de organización e xestión empresarial 1c
OP 6
V12G340V01922 Xestión e mantemento de activos empresariais 1c
OP 6
V12G340V01902 Compoñentes eléctricos en vehículos 2c
OP 6
V12G340V01903 Inglés técnico I 2c
OP 6
V12G340V01904 Inglés técnico II 2c
OP 6
V12G340V01905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 2c
OP 6
V12G340V01906 Programación avanzada para a enxeñaría 2c
OP 6
V12G340V01907 Seguridade e hixiene industrial 2c
OP 6
V12G340V01908 Tecnoloxía láser 2c
OP 6
V12G340V01913 Instrumentos de control e xestión de empresas 2c
OP 6
V12G340V01914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión 2c
OP 6
V12G340V01923 Administración de empresas e estruturas organizativas 2c
OP 6
V12G340V01924 Xestión da innovación e a tecnoloxía 2c
OP 6
V12G340V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 12
V12G340V01999 Prácticas en empresa/asignatura optativa 2c
OP 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000