Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G320V01101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1c
FB 9
V12G320V01102 Física: Física I 1c
FB 6
V12G320V01103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1c
FB 9
V12G320V01104 Matemáticas: Cálculo I 1c
FB 6
V12G320V01201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 2c
FB 6
V12G320V01202 Física: Física II 2c
FB 6
V12G320V01203 Informática: Informática para a enxeñaría 2c
FB 6
V12G320V01204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 2c
FB 6
V12G320V01205 Química: Química 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G320V01301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 1c
OB 6
V12G320V01302 Termodinámica e transmisión de calor 1c
OB 6
V12G320V01303 Mecánica de fluídos 1c
OB 6
V12G320V01304 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 1c
OB 6
V12G320V01305 Teoría de máquinas e mecanismos 1c
OB 6
V12G320V01405 Fundamentos de automatización 1c
OB 6
V12G320V01401 Electrotecnia 2c
OB 9
V12G320V01404 Fundamentos de electrónica 2c
OB 6
V12G320V01502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables 2c
OB 9
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G320V01501 Electrónica de potencia e regulación automática 1c
OB 9
V12G320V01503 Instalacións eléctricas I 1c
OB 6
V12G320V01504 Máquinas eléctricas 1c
OB 9
V12G320V01505 Resistencia de materiais 1c
OB 6
V12G320V01604 Tecnoloxía medioambiental 1c
OB 6
V12G320V01605 Fundamentos de organización de empresas 1c
OB 6
V12G320V01601 Deseño e cálculo de máquinas eléctricas 2c
OB 6
V12G320V01602 Instalacións eléctricas II 2c
OB 6
V12G320V01603 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 2c
OB 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V12G320V01701 Control de máquinas e accionamentos eléctricos 1c
OB 6
V12G320V01702 Centrais eléctricas 1c
OB 6
V12G320V01703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía 1c
OB 6
V12G320V01704 Oficina técnica 1c
OB 6
V12G320V01912 Electrificación e tracción eléctrica 1c
OP 6
V12G320V01914 Instalacións eléctricas especiais 1c
OP 6
V12G320V01801 Xeración eléctrica con enerxías renovables 2c
OB 6
V12G320V01802 Sistemas eléctricos de potencia 2c
OB 6
V12G320V01902 Compoñentes eléctricos en vehículos 2c
OP 6
V12G320V01903 Inglés técnico I 2c
OP 6
V12G320V01904 Inglés técnico II 2c
OP 6
V12G320V01905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 2c
OP 6
V12G320V01906 Programación avanzada para a enxeñaría 2c
OP 6
V12G320V01907 Seguridade e hixiene industrial 2c
OP 6
V12G320V01908 Tecnoloxía láser 2c
OP 6
V12G320V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 12
V12G320V01999 Prácticas en empresa/asignatura optativa 2c
OP 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000