Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía dos materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 2 0 2
 
Sesión maxistral 32 57.6 89.6
Prácticas de laboratorio 18 18 36
 
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 0 13.6 13.6
 
Probas de tipo test 0.25 0.25 0.5
Probas de resposta curta 0.5 0.5 1
Resolución de problemas e/ou exercicios 0.8 0.8 1.6
Traballos e proxectos 0.25 5 5.25
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000