Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Fabricación Aditiva
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Definir os métodos de impresión e os criterios de seguridade e eficiencia para adaptar o deseño dos obxectos á impresión 3D
  B2 Identificar as vantaxes da produción de obxectos por impresión 3D para avaliar o rendemento na súa fabricación.
  B3 Identificar os requisitos de produción para adaptalos aos novos sistemas de produción aditiva
  B4 Definir os requisitos de calidade, seguridade e medio ambiente en contornas de fabricación aditiva para integralos no sistema de xestión de control da produción
  B5 Identificar as características dos obxectos fabricados mediante impresión 3D a través do estudo da súa estrutura e das súas funcións
  B6 Realizar procesos de simulación e modelado para o deseño 3D e prototipado de materiais, así como para a simulación de estruturas e procesos de fabricación.
  B7 Definir os requirimentos técnicos dos diferentes produtos que se queren desenvolver e seleccionar as ferramentas e tecnoloxías de fabricación aditiva máis adecuadas
  B8 Identificar as etapas do proceso produtivo de fabricación aditiva
  B9 Definir o método de impresión 3D tendo en cuenta as características do obxecto que se vai a producir
  B10 Realizar adaptacións do deseño de obxecto tendo en cuenta o método de impresión utilizado e os correspondentes criterios de seguridade, eficiencia e sustentabilidade.
  B11 Recoñecer as posibilidades da fabricación aditiva fronte á fabricación tradicional.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer e aplicar técnicas de caracterización e análise de materiais (metais, cerámicas, composites, polímeros...) co obxectivo de comprender as súas propiedades e identificar usos potenciais.
  C2 Coñecer e aplicar a normativa legal e ambiental, establecendo protocolos para a xestión dos residuos xerados no proceso de fabricación dos produtos.
  C3 Identificar oportunidades para a creación de novos deseños a partir das posibilidades que ofrecen as novas técnicas de deseño e impresión da fabricación aditiva.
  C4 Seleccionar materiais para aplicacións concretas de manufactura a partir das especificacións das ferramentas e impresoras de manufactura aditiva que empregar, así como dos diferentes tipos de modelados existentes.
  C5 Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.
  C6 Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder os retos que se presentan nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal.
  C7 Analizar as características dos obxectos que se van a producir para seleccionar o método de impresión máis adecuado.
  C8 Fabricar obxectos e elementos mediante impresión 3D aplicando técnicas de enxeñería inversa para mellorar os procesos produtivos.
  C9 Reparar pezas de alto valor engadido e producir pezas de substitución a través do emprego de ferramentas e tecnoloxías de fabricación aditiva
  C10 Aplicar técnicas de enxeñería inversa para reproducir elementos mediante impresión 3D.
Sinale D Código Competencias
  D1 Elaborar documentación técnica e administrativa #de acordo con a lexislación vixente e cos requirimentos do cliente. Cumprir coa lexislación vixente que regula a normativa da fabricación aditiva.
  D2 Avaliar os custos económicos e as oportunidades de negocio derivadas da aplicación da fabricación aditiva tanto nos procesos de produción como nos de I+D+i.
  D3 Defender e asegurar o cumprimento da normativa legal e ambiental, así como dos requirimentos de calidade dos materiais, procesos e produtos
  D4 Combinar e integrar diferentes tecnoloxías nos procesos de fabricación aditiva
  D5 Avaliar e comparar os requirimentos das diferentes tecnoloxías de fabricación aditiva existentes no mercado para a súa selección nos procesos de produción.
  D6 Deseñar os diferentes produtos en función dos requirimentos técnicos que ofrecen as diferentes ferramentas e tecnoloxías de fabricación aditiva.
  D7 Deseñar e redefinir obxectos utilizando ferramentas de deseño paramétrico para realizar impresión 3D
  D8 Integrar o sistema de fabricación aditiva no sistema de xestión de control da produción da empresa, atendendo a requisitos de calidade, seguridade e medio ambiente.
  D9 Inspeccionar los productos o piezas fabricadas con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de calidad y el cumplimiento de las características técnicas establecidas
  D10 Avaliar e aplicar os procedementos para a avaliación da seguridade, durabilidade e ciclo de vida dos materiais.
  D11 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000