Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Subjects

Study programme guide Study programme guide
1st Year  Study programme guide PDF format
CodeNameQuadmesterChooseTotal Cr.
V04M141V01101 Ampliación de Electrotecnia 1st
Optional 6
V04M141V01102 Instalacións e Máquinas Eléctricas 1st
Optional 6
V04M141V01103 Enxeñaría de Materiais 1st
Optional 6
V04M141V01104 Ampliación de Física 1st
Optional 6
V04M141V01105 Máquinas de Fluídos 1st
Optional 6
V04M141V01106 Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01107 Deseño e Ensaio de Máquinas 1st
Optional 6
V04M141V01108 Elasticidade e Resistencia de Materiais 1st
Optional 6
V04M141V01109 Fabricación Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01110 Acondicionamento de Sinal e Sensores 1st
Optional 6
V04M141V01111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01112 Tecnoloxía Térmica I 1st
Optional 6
V04M141V01113 Sistemas Integrados de Fabricación 1st
Mandatory 3
V04M141V01114 Cálculo de Máquinas 1st
Mandatory 3
V04M141V01115 Tecnoloxía Térmica II 1st
Mandatory 3
V04M141V01116 Máquinas Hidráulicas 1st
Mandatory 3
V04M141V01118 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 1st
Mandatory 4.5
V04M141V01119 Automatización e Control Industrial 1st
Mandatory 4.5
V04M141V01120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 1st
Mandatory 3
V04M141V01121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 1st
Mandatory 6
V04M141V01303 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística Avanzadas 1st
Optional 6
V04M141V01117 Deseño de Procesos Químicos 2nd
Mandatory 3
V04M141V01201 Sistemas de Enerxía Eléctrica 2nd
Mandatory 6
V04M141V01202 Sistemas Integrados Avanzados de Fabricación 2nd
Optional 3
V04M141V01203 Cálculo de Máquinas Avanzado 2nd
Optional 3
V04M141V01205 Enxeñaría Térmica II 2nd
Optional 3
V04M141V01206 Deseño de Máquinas Hidráulicas e Oleoneumática Industrial 2nd
Optional 3
V04M141V01207 Deseño Avanzado de Sistemas Electrónicos Industriais 2nd
Optional 4.5
V04M141V01208 Control e Automatización Industrial Avanzados 2nd
Optional 4.5
V04M141V01209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados 2nd
Optional 3
V04M141V01210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 2nd
Mandatory 6
V04M141V01211 Deseño e Cálculo de Estruturas 2nd
Mandatory 3
V04M141V01212 Sistemas Integrados de Fabricación 2nd
Optional 3
V04M141V01213 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 2nd
Mandatory 3
V04M141V01214 Cálculo de Máquinas 2nd
Optional 3
V04M141V01215 Instalacións e Innovación Industrial 2nd
Mandatory 6
V04M141V01216 Tecnoloxía Térmica II 2nd
Optional 3
V04M141V01217 Máquinas Hidráulicas 2nd
Optional 3
V04M141V01218 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 2nd
Optional 4.5
V04M141V01219 Automatización e Control Industrial 2nd
Optional 4.5
V04M141V01220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 2nd
Optional 3
V04M141V01221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 2nd
Mandatory 6
V04M141V01222 Proxectos de Enxeñaría 2nd
Mandatory 3
2nd Year  Study programme guide PDF format
CodeNameQuadmesterChooseTotal Cr.
V04M141V01301 Enxeñaría Avanzada do Transporte e Manutención Industrial 1st
Optional 3
V04M141V01304 Convertidores Electrónicos de Potencia 1st
Optional 4.5
V04M141V01305 Deseño e Cálculo Avanzado de Estruturas 1st
Optional 3
V04M141V01306 Sistemas de Adquisición de Datos e Sensores Industriais 1st
Optional 4.5
V04M141V01307 Robótica e Sistemas de Percepción 1st
Optional 6
V04M141V01308 Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real 1st
Optional 4.5
V04M141V01309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados 1st
Optional 4.5
V04M141V01310 Sistemas de Enerxía Eléctrica 1st
Optional 6
V04M141V01311 Deseño de Procesos Químicos 1st
Optional 3
V04M141V01312 Materiais Construtivos e Soldadura 1st
Optional 4.5
V04M141V01313 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 1st
Optional 6
V04M141V01314 Deseño Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais 1st
Optional 6
V04M141V01316 Deseño de Maquinaria Asistido 1st
Optional 6
V04M141V01317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente 1st
Optional 6
V04M141V01318 Proxectos de Enxeñaría 1st
Optional 3
V04M141V01319 Centrais Eléctricas 1st
Optional 4.5
V04M141V01320 Deseño de Sistemas Electrónicos Dixitais para Control Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01321 Enxeñaría de Fabricación Avanzada 1st
Optional 6
V04M141V01322 Estruturas Metálicas e de Formigón 1st
Optional 6
V04M141V01323 Vehículos Automóbiles 1st
Optional 4.5
V04M141V01324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente 1st
Optional 6
V04M141V01325 Deseño e Cálculo de Estruturas 1st
Optional 3
V04M141V01326 Aplicacións Industriais de Máquinas Eléctricas 1st
Optional 4.5
V04M141V01327 Tecnoloxías para a Comunicación e Mellora de Deseño 1st
Optional 4.5
V04M141V01328 Instalacións Térmicas 1st
Optional 4.5
V04M141V01329 Enxeñaría Fluidomecánica 1st
Optional 6
V04M141V01330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección 1st
Optional 4.5
V04M141V01331 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 1st
Optional 3
V04M141V01332 Instalacións e Uso Eficiente da Enerxía Eléctrica 1st
Optional 6
V04M141V01333 Medios, Máquinas e Ferramentas de Fabricación 1st
Optional 4.5
V04M141V01334 Instalacións Eléctricas 1st
Optional 4.5
V04M141V01335 Calor e Frío 1st
Optional 4.5
V04M141V01336 Xestión de Compras e Distribución Física 1st
Optional 4.5
V04M141V01337 Instalacións e Innovación Industrial 1st
Optional 6
V04M141V01338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable 1st
Optional 6
V04M141V01339 Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial 1st
Optional 4.5
V04M141V01340 Instalacións de Fluídos 1st
Optional 4.5
V04M141V01341 Motores Térmicos 1st
Optional 4.5
V04M141V01342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión 1st
Optional 4.5
V04M141V01343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica 1st
Optional 4.5
V04M141V01344 Enxeñaría de Sistemas e Automatización 1st
Optional 4.5
V04M141V01345 Fabricación Mecánica 1st
Optional 4.5
V04M141V01346 Creación de Empresas e Xestión de Activos Empresariais 1st
Optional 4.5
V04M141V01347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión 1st
Optional 4.5
V04M141V01348 Deseño de Procesos Químicos 1st
Optional 3
V04M141V01401 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos 2nd
Mandatory 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000