Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Instalacións Eléctricas de Alta Tensión
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Valoración dos traballos de tipo práctico realizados polo alumno a proposta do profesor. 40 CE12
CE17
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame de resolución de exercicios de tipo práctico.
En este examen, partes da materia poderán ser liberadas ao alumno en función da avaliación obtida no Traballo tutelado.
60 CE12
CE17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000