Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Tecnoloxía Térmica II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame final na data fixada polo centro, que *consisitirá nun conxunto de probas escritas sobre os contidos de toda a materia. 80 A4
C1
C9
C16
D1
D3
D5
D11
Outras A nota correspondente á Avaliación Continua estará baseada en probas ou traballos 20 A4
A5
C1
C9
C10
C16
D1
D3
D5
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;Avaliación:&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;A cualificación final do alumno determinarase sumando os puntos obtidos no exame final (80%) e os obtidos por avaliación continua (20%).&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Os puntos alcanzados por Avaliación Continua (20%) terán validez nas dúas convocatorias oficiais (1ª e 2ª edición) de exame do curso.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Ningunha das cualificacións obtidas na o exame final da primeira edición (de *ningun tipo de avaliación realizada no exame final) gardarase para a segunda edición.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;Compromiso ético:&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, por exemplo), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Dependendo do tipo de comportamento non ético detectado, poderíase concluír que o alumno non alcanzou as competencias da materia.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;
&*lt;*style&*gt;*v:*
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000