Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Tecnoloxía Térmica II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame final na data fixada polo centro, que *consisitirá nun conxunto de probas escritas sobre os contidos de toda a materia. 80 CB4
CE1
CE9
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Outras A nota correspondente á Avaliación Continua estará baseada en probas ou traballos 20 CB4
CB5
CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;Avaliación:&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;A cualificación final do alumno determinarase sumando os puntos obtidos no exame final (80%) e os obtidos por avaliación continua (20%).&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Os puntos alcanzados por Avaliación Continua (20%) terán validez nas dúas convocatorias oficiais (1ª e 2ª edición) de exame do curso.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Ningunha das cualificacións obtidas na o exame final da primeira edición (de *ningun tipo de avaliación realizada no exame final) gardarase para a segunda edición.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;Compromiso ético:&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, por exemplo), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Dependendo do tipo de comportamento non ético detectado, poderíase concluír que o alumno non alcanzou as competencias da materia.&*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;
&*lt;*style&*gt;*v:*
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000