Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Enxeñaría de Control e Automatización Industrial
   Contidos
Tema Subtema
1.- Arquitecturas de sistemas de automatización industrial 1.1.- O computador e o ciclo de proceso dun produto.
1.2.- Equipos para a automatización industrial. Sistemas de manipulación de elementos.
1.3.- Fabricación integrada por computador. Pirámide CIM. Fábrica flexible.
2.- Elementos constitutivos dos automatismos industriais 2.1.- Estrutura e compoñentes dos sistemas de control industrial
2.2.- Dispositivos sensores e de actuación
2.3.- Comunicacións industriais e interfaces Home-Máquina
3.- Programación avanzada de autómatas en linguaxes normalizadas 3.1.- Elementos constitutivos dun proxecto de automatización baseado no estándar IEC 61131-3
3.2.- Linguaxes de programación do estándar IEC 61131-3
3.3.- Uso de librarías e recursos estándar
4.- Implantación de sistemas de automatización industrial 4.1.- Deseño de arquitecturas de sistemas de automatización.
4.2.- Deseño dos cadros de control e manobra.
4.3.- Electrificación: cableado clásico, sistemas precableados, entradas/saídas distribuídas.
4.4.- Proxecto de sistemas de automatización.
5.- Control dixital 5.1.- Sistemas en tempo discreto e sistemas muestreados
5.2.- Mostraxe e reconstrución
5.3.- Modelado de sistemas en tempo discreto: Transformada Z
5.4.- Discretización de sistemas continuos
5.5.- Adquisición de datos. Filtrado
5.6.- Modelado de sistemas en tempo discreto
4.7.- Análise de sistemas en tempo discreto
4.8.- Elección do período de mostraxe
6.- Técnicas de deseño de reguladores industriais 6.1.- Discretización de reguladores continuos
6.2.- Reguladores PID discretos
6.3.- Regulación PID dixital con autómatas programables
6.4.- Síntese directa. Método de Truxal
6.5.- Deseño no espazo de estados
P1.- Arquitecturas de control de sistemas industriais Estudo das arquitecturas de control utilizadas nos diferentes sistemas industriais dispoñibles no Laboratorio "Ricardo Marín".
P2.- Dispositivos industriais sensores e de actuación Estudos dos dispositivos sensores e de actuación utilizados nos diferentes sistemas industriais dispoñibles no Laboratorio "Ricardo Marín".
P3.- Programación de autómatas coas linguaxes normalizadas do estándar IEC 61131-3 Desenvolvemento de programas de autómata nas diferentes linguaxes da norma IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
P4.- Automatización dun sistema industrial. O alumno realizará a automatización da secuencia automática, os modos de funcionamento, o tratamento de alarmas, etc.
P5.- Sistemas muestrados Introdución da mostraxe de sistemas continuos. Permite utilizar as técnicas básicas de mostraxe e comprobar que se asimilaron correctamente os conceptos explicados nas clases teóricas.
P6.- Implementación dixital dun regulador PID Implementación dun controlador PID dixital mediante un computador persoal axustado a un proceso simulado cun computador persoal. Para iso utilízase Matlab e Simulink cunha "Toolbox" de adquisición de datos. Como paso previo analízase a resposta de varios sistemas continuos a partir dos cales se obteñen os seus sistemas discretos equivalentes e compáranse as súas respostas temporais.
P7.- Integración do control dixital no autómata programable. Un sistema de control de procesos baseado nun algoritmo PID pódese implantar nun Autómata Programable (PLC) coa vantaxe de que este dispositivo é o máis utilizado na industria para realizar as tarefas de control lóxico, co cal é moi probable que sexa parte da instalación a controlar. Por iso proponse a utilización de módulos do autómata que permiten realizar a regulación PID e a súa sintonía.
P8.- Sintonía de regulación PID dun autómata programable Utilizar el método de autosintonía do PID dun PLC e contrastar cos parámetros obtidos mediante a sintonía realizada na práctica anterior.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000