Guia docente 2017_18
Facultad de Química
Grao en Química
 Materias
  Ferramentas informáticas e de comunicación en química
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
(*)Distinguir e manexar as distintas fontes de información científica e técnica (libros, revistas, resumos, bases de datos, páxinas web, patentes, etc.). CE23
CT1
CT2
CT4
CT5
CT9
CT14
CT16
(*) Diferenciar e clasificar as revistas científicas e as contribucións ás mesmas, en función da súa temática, obxectivos e alcance. CT2
CT4
CT5
CT8
CT9
CT14
(*) Buscar e asimilar información rápida e eficazmente. CE23
CT1
CT2
CT3
CT5
CT8
CT9
CT10
CT15
CT18
(*) Ordenar e sintetizar a información para transmitila eficazmente. CE23
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT16
(*) Argumentar os propios puntos de vista mostrando sentido crítico. CE23
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT16
(*) Estruturar e elaborar documentos escritos sinxelos para a difusión de coñecementos e resultados científicos e técnicos (*p.ex. artigos, informes, traballos). CE23
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT16
(*) Manexar de modo adecuado e con espírito crítico a rede ("internet") como fonte de información. CE22
CT3
CT5
CT9
CT14
CT16
(*) Realizar presentacións orais sintéticas e claras sobre temas relacionados coa Química, utilizando medios audiovisuais adecuados. CE23
CT1
CT2
CT14
CT18
(*) Organizar a propia bibliografía, con ou sen axuda de xestores bibliográficos. CE20
CT3
CT4
CT5
CT9
CT14
CT15
(*) Utilizar programas informáticos para a elaboración de figuras e gráficos. CE22
CT4
CT5
CT9
(*) Comprender os principios básicos e utilidade dos programas de simulación de procesos químicos. CE22
CT5
CT9
CT14
(*) Comprender e explicar textos en inglés relacionados coa Química. CE23
CT1
CT2
CT3
CT8
(*) Redactar documentos sinxelos e realizar presentacións orais curtas en inglés, sobre temas relacionados coa Química. CE23
CT1
CT2
CT3
CT8
CT14
(*) Identificar os programas máis importantes de modelización molecular, sabendo valorar a validez e aplicación dos resultados obtidos. CE20
CT3
CT4
CT14
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000