Guia docente 2017_18
Facultad de Química
Grao en Química
 Materias
  Física: Física I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Resolver problemas e/ou exercicios e outras tarefas realizadas nos seminarios. 25 CB5
CE23
CT1
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
Presentacións/exposicións Os estudantes resolverán e debaterán en grupo
problemas, cuestións, resumos de lecturas, etc.
10 CE23
CT1
CT4
CT8
CT12
Probas de resposta curta Tres probas escritas:
a) A calificación mínima para superar cada proba será de 5 sobre 10.
b) A terceira proba realizarase co exame final do cuatrimestre.
c) As cualificacións das dous primeiras probas manteranse ata o exame extraordinario (xuño).
d) No exame final do cuatrimestre, os alumnos poderán repetir as probas que non superasen ou aquelas nas que desexen obter unha cualificación maior.
15 CB5
CE23
CT3
CT6
CT7
CT9
CT13
Resolución de problemas e/ou exercicios Tres probas escritas:
a) A calificación mínima para superar cada proba será de 5 sobre 10.
b) A terceira proba realizarase co exame final do cuatrimestre.
c) As cualificacións das dous primeiras probas manteranse ata o exame extraordinario (xuño).
d) No exame final do cuatrimestre, os alumnos poderán repetir as probas que non superasen ou aquelas nas que desexen obter unha cualificación maior.
50 CB5
CE23
CT3
CT6
CT7
CT9
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Convocatoria extraordinaria (xuño): Os criterios de avaliación da convocatoria de extraordinaria serán os mesmos que na de final do cuatrimestre.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000