Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias do Mar
Máster Universitario en Oceanografía
 Materias
  Cambio Global e Ecosistemas Mariños
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Valoraranse os coñecementos cunha proba examinadora. 30 A5
B3
C1
D4
Seminario Presentación de comunicación oral a congreso (póster). 20 A2
B2
B3
B5
C1
C4
D1
D3
Resolución de problemas Presentación de informe con resultados dun caso práctico. 20 C1
C3
C4
Prácticas de laboratorio Valoraranse os coñecementos cunha proba examinadora. 10 C1
C4
Presentación Elaboración e presentación dun traballo científico relacionado coa materia. O seguimento do traballo farase mediante tutorías en grupo e a avaliación realizarase en base á contribución e implicación dos alumnos durante as tutorías en grupo, a calidade do traballo escrito e a presentación oral do mesmo. 20 A5
B2
B3
C1
C3
D1
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
A avaliación dos coñecementos teóricos (clases maxistrais) e prácticos (prácticas de laboratorio) levarán a cabo nun único exame. En todas as metodoloxías avaliables hai que obter unha nota mínima de 5/10 para poder superar a materia.

A data dos exames publicaranse en http://masteroceanografia.com/horarios/

Todas as probas poderán ser recuperadas na segunda oportunidade
Requírese do alumnado que curse esta materia unha conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (copia ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecementos e destrezas alcanzado en todo tipo de proba, informe ou traballo. As condutas fraudulentas poderán supor suspender a materia durante un curso completo. levará un rexistro interno destas actuacións para que, en caso de reincidencia, solicitar a apertura ao reitorado dun expediente disciplinario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000