Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias del Mar
Máster Universitario en Oceanografía
 Materias
  Modelos Climáticos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios Se valorará o traballo e o progreso do alumno durante as clases e as prácticas.

Se avaliará o resultado da aprendizaxe AR2
40 A1
A5
B5
C3
Traballo Se avaliará a realización e presentación das memorias e traballos que se pidan por parte dos profesores.

Se avaliará o resultado da aprendizaxe AR3
40 A1
A5
B5
C3
D2
D4
Exame de preguntas obxectivas Cuestionario de preguntas breves sobre o temario do curso 20 C3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O método de avaliación preferente é a Avaliación Continua. Aqueles alumnos que desexen realizar a Avaliación Global (100% da nota oficial do exame) deberán comunicalo ao responsable da materia, por correo electrónico ou a través da plataforma Moovi, nun prazo de tempo determinado. . non máis dun mes desde o inicio do curso.

É obrigatoria a asistencia ás clases maxistrales e especialmente aos seminarios.

Os alumnos que por causa xustificada non poidan asistir a clases deben xustificalo adecuadamente.
A avaliación realizásese con traballos complementarios que propondrá o/a profesor/a segundo o caso.

Tutorias online a través do despacho virtual de cada profesor en Campus Remoto con cita previa

Todas as probas son recuperables na segunda oportunidade. A non asistencia sen xustificar a clases e semianrios elimina a opción de recuperar a materia en segunda oportunidade.

Exame:

11 November, 2023, 10- 12 h.
5 Xullo, 2024, 12-14 h

As datas dos exames pódense consultar en: http://masteroceanografia.com/horarios/
Cambios nas datas dos exames aprobados oficialmente publicáranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Centro.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000