Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Subjects
  Modelling and Evaluation of Mining Resources
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Reports / memories of practice Elaboración dun documento por parte do alumno no que se reflicten as características do traballo levado a cabo. Os alumnos deben describir as tarefas e procedementos desenvolvidos, mostrar os resultados obtidos ou observacións realizadas, así como a análise e tratamento de datos.
Os resultados da aprendizaxe son:
Realizar unha primeira aproximación á avaliación dun xacemento.
Elaborar bases de datos e tratamentos dos mesmos para a avaliación dun
xacemento.
Aplicar a Geoestadística ao estudo e estimación dun xacemento.

50 CB2
CB5
CG2
CG3
CE1
CE11
CT5
CT9
CT12
Systematic observation Técnicas destinadas a recompilar datos sobre a participación do alumno, baseados nunha listaxe de condutas ou criterios operativos que facilite a obtención de datos cuantificables.
Os resultados de aprendizaxe son:
Dominar a terminoloxía do ámbito da modelización e avaliación de recursos
mineiros.

10 CB2
CG3
CE1
CE11
CT12
Practical tests, real task execution and / or simulated. Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia.
Os resultados de aprendizaxe son:
Realizar unha primeira aproximación á avaliación dun xacemento.
Elaborar bases de datos e tratamentos dos mesmos para a avaliación dun
xacemento.
Aplicar a Geoestadística ao estudo e estimación dun xacemento.
40 CB2
CB5
CG2
CG3
CE1
CE11
CT5
CT9
CT12
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000