Guia docente 2016_17
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tratamento de correntes e efluentes
   Planificación docente
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 24,5 36.75 61,25
 
Seminarios 19 28.5 47,5
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 0 25 25
 
Prácticas en aulas de informática 5 1 6
 
Informes/memorias de prácticas 0 6.25 6,25
Probas de resposta curta 2 0 2
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000