Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  SIX e ordenación do territorio
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Examen teórico. Resultados da aprendizaxe:
Relacionar e diferenciar os distintos procesos con implicacións territoriais.
Coñecer e entender as distintas fases dun proceso de planificación territorial.
Coñecer e aplicar os distintos modelos de planificación.
Coñecer a problemática territorial específica de determinadas áreas de especial interés e mineiras.
Ser capaz de realizar e utilizar unha cartografía de localización óptima de usos ou actividades mediante SIX
Adquirir coñecementos básicos no campo normativo da ordenación do territorio
50 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE27
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
Resolución de problemas Examen de problemas. Resultados da aprendizaxe:
Relacionar e diferenciar os distintos procesos con implicacións territoriais.
Coñecer e entender as distintas fases dun proceso de planificación territorial.
Coñecer e aplicar os distintos modelos de planificación.
Coñecer a problemática territorial específica de determinadas áreas de especial interés e mineiras.
Ser capaz de realizar e utilizar unha cartografía de localización óptima de usos ou actividades mediante SIX
Adquirir coñecementos básicos no campo normativo da ordenación do territorio
50 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE27
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación:

Exame escrito que integra os contidos teóricos e prácticos da materia.

Na convocatoria extraordinaria aplicarase o mesmo sistema de avaliación que na convocatoria ordinaria.

Calendario de exames:

Primeiro periodo: 19/12/2017

Extraordinaria: 25/06/2018

Fin de carreira: 08/09/2017

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000