Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Degradación e reciclaxe de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta curta Exame de respostas curtas.

Resultados de aprendizaxe:
Comprender a problemática dos residuos industriais e urbanos, así como a súa composición e características
Desenvolver capacidades para poder identificar os procesos de degradación de todo tipo de materiais
Coñecer os modernos sistemas de xestión integral de residuos
Coñecer as operacións básicas para a recuperación e reciclado de materiais así como a tecnoloxía dispoñible e futura
Coñecer as distintas alternativas de reciclaxe de materiais residuais, así como as súas vantaxes e inconvenientes
Analizar as implicacións ambiental, económicas e sociais da introdución de sistemas de reciclaxe de materiais diversos.
100 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE42
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Calendario de exames:

Convocatoria Fin de Carreira: 15/09/2017

Convocatoria ordinaria 2º período: 16/05/2018

Convocatoria extraordinaria xullo: 29/06/2018

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/examesUniversidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000