Guia docente 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tratamento e conformado de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Avaliación continua do seguimento do traballo na aula.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Coñecer os principais procesos de conformación e transformación de materiais usados na industria. - Comprender as complexas interrelacións entre as propiedades dos materiais e os procesos de conformación para poder optimizar propiedades e produtividade nunha ampla marxe de sectores industriais. - Coñecer a evolución dos distintos tipos de materiais e dos procesos para a súa posible conformación.
30 CG2
CG3
CG4
CG7
CE37
CT1
CT7
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliación continua do seguimento do traballo na aula.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Coñecer os principais procesos de conformación e transformación de materiais usados na industria. - Demostrar capacidade para seleccionar o proceso de elaboración máis axeitado para a obtención de pezas básicas a partir dun material determinado. - Abrir a súa visión sobre os problemas de enxeñaría de forma que os materiais aparezan como unha variable máis, coas súas posibilidades e limitacións.
20 CG3
CG4
CG7
CE37
CT1
CT3
CT7
Presentacións/exposicións Avaliación das presentacións dos traballos ou exposición.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Demostrar capacidades de comunicación e traballo en equipo. - Identificar as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar buscas axeitadas
ao ámbito temático.
5 CT4
CT10
Prácticas de laboratorio Avaliación dos resultados derivados das prácticas de laboratorio.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son: - Interpretar, analizar, sintetizar e extraer conclusións de resultados de medidas e ensaios.
5 CG3
CG4
CE37
CT1
CT7
Traballos e proxectos Avaliación dos traballos presentados como resultado global do proceso de aprendizaxe.
Os resultados que se avalían son: - Coñecer os principais procesos de conformación e transformación de materiais usados na industria. - Comprender as complexas interrelacións entre as propiedades dos materiais e os procesos de conformación para poder optimizar propiedades
e produtividade nunha ampla marxe de sectores industriais. - Demostrar capacidade para seleccionar o proceso de elaboración máis axeitado para a obtención de pezas básicas a partir dun material determinado. - Redactar textos coa estrutura axeitada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un público coas estratexias e os medios axeitados. - Identificar as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar buscas axeitadas
ao ámbito temático. - Levar a termo os traballos semiguiados, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información. - Abrir a súa visión sobre os problemas de enxeñaría de forma que os materiais aparezan como unha variable máis, coas súas posibilidades e limitacións.
40 CG2
CG3
CG4
CG7
CE37
CT1
CT3
CT4
CT7
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na segunda convocatoria o alumno poderá optar entre manter ou mellorar os resultados das avaliacións;relacionadas anteriormente para a primeira convocatoria. Naqueles casos nos que o alumno opte por mellorar os resultados de avaliacións;continuas, éstas se transformarán en exames escritos ou orais da actividade docente;correspondiente.

Calendario de exames:

- Convocatoria Fin de Carreira: 18:00 – 08/10/2015
- Convocatoria ordinaria 1º período: 16:00 –16/12/2015
- Convocatoria extraordinaria xullo: 16:00 – 23/06/2016

Esta información pódese verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=181

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000