Guia docente 2013_14
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Empresa: Dirección e xestión
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 15 22.5 37.5
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 10 15 25
Prácticas autónomas a través de TIC 15 0 15
Traballos de aula 5 20 25
Seminarios 2.5 17.5 20
 
Titoría en grupo 2.5 2.5 5
 
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2.5 20 22.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000