Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Xestión da enerxía térmica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas con apoio das TIC Elaboración semanal das partes dunha auditoría enerxética.
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe considerados na asignatura.
20 CE45
CE46
CE47
CT1
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Presentación Presentación oral do traballo realizado semanalmente en horas de prácticas e fóra de clase.
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe considerados na asignatura.
10 CE45
CE46
CE47
CT1
CT9
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba necesaria para poder superar a materia onde se preguntará sobre conceptos desenvolvidos nas clases de sesión maxistral e nas prácticas en aulas de informática.
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe considerados na asignatura.
20 CE45
CE46
CE47
CT9
CT10
Traballo Realización dun traballo/proxecto de auditoría enerxética: formulación dun caso real, análise das posibles medidas a tomar, avaliación económica das medidas, realización dunha memoria escrita, planos e orzamentos.
Avalíanse todos os resultados de aprendizaxe considerados na asignatura.
50 CE45
CE46
CE47
CT1
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumno que non asista a clase deberá realizar unha proba sobre contidos da materia na que demostre que domina as ferramentas empregadas polos alumnos nas aulas de informática, ademais dun exame sobre coñecementos impartidos nas aulas de teoría onde responderá a preguntas sobre temas a desenvolver e problemas.

Calendario de
exames.

Verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000