Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
 Materias
  Medidas de Solución de Conflitos
   Resultados previstos na materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formación e Aprendizaxe
Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión laboral. A2
A3
B1
B2
C13
Desenrolar a capacidade de organización, planificación e toma de decisións. Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral. A4
B2
B4
C12
C13
Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de traballo. A2
A4
B4
B8
C13
Adquirir habilidades necesarias para por en funcionamento un Servizo de Prevención Propio o Alleo e xestionarlo. Xestionar as relacións laborais transfronteirizas e transnacionais, tan frecuentes no sur de Galicia. A3
B1
B8
C12
C13
Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos. Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades. Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. A2
A3
A4
A5
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000