Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Información xeral do centro

(*)

EQUIPO DECANAL

Decana

Ana María Pita Grandal

Vicedecanos/as

Pilar Allegue Aguete

María del Mar Rodríguez Domínguez

Ángel Aday Jiménez Alemán

Secretaria

Patricia Valcárcel Fernández

 
 

 

Campus Univ. Vigo
36200 Vigo Tel: 986814010 Fax 986814011
e-mail
sdfdev@uvigo.es

http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/

 

A Xunta de Facultade da Fac de CCXX e do Traballo de Vigo e un órgano colexiado de representación, decisión e contol do centro. Está composta polo Decano/a, que a preside, e polos demais menbros determinados no artigo 4 da sua normativa de réximen interno aprobada no Consello de Goberno do 5 de outubro de 2005.

Atopamos tamén as seguintes Comisions Delegadas da Xunta de Facultade:

a.- Comisión Permanente da Xunta de Facultade.Comisión permanente

b.- Comisión de Docencia.Comsión de docencia

c.- Comisión de Convalidacións e Validacions.Comisión de convalidacións e validacións

d.- Comisión de Biblioteca e Extensión Universitaria.Comisión de biblioteca e extensión universitaria

De unha especial importancia é a Comisión de Calidade.Comisión de calidade

 Tamén suliñamos o destacado papel, pola sua trascendencia, das Xuntas de Titulacion encargadas de elaborar, aprobar e modificar as propostas dos plans de estudos. Atopamos de unha banda a Xunta de Titulación de Relacions Laborais e pola outra a Xunta de Titulación de Dereito Económico.

 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000