Guia docente 2021_22
Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Grao en Comercio
 Materias
  Socioloxía: Socioloxía do consumo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos
Valorarase a resolución dos casos prácticos
25 CG3
CG5
CG6
CE3
CE8
CE14
CT4
CT5
CT10
CT15
Traballo tutelado Valorarase a elaboración dun traballo 30 CG3
CG5
CG6
CE3
CE8
CE14
CT4
CT5
CT10
CT15
Exame de preguntas obxectivas Realizarase proba tipo test sobre todos os contidos da materia. 45 CG3
CG5
CG6
CE3
CE8
CE14
CT4
CT5
CT10
CT15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA

É obrigatoria a asistencia ao 80% das sesiós presenciais.

Esta avaliación continua realizarase tal e como figura no apartado de Avaliación.

Renuncia á Avaliación Continua: O alumnado pode renunciar a esta avaliación continua presentando un escrito á persoa responsable da docencia. Prazo: 3 semanas dende o inicio da actividade docente.

AVALIACIÓN FINAL

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua será avaliado nun exámen final nas datas fixadas polo Centro. Este exámen final será unha proba escrita de carácter teórico-práctico na que se incluirán todolos contidos da materia. Representará o 100% da nota final.

Convocatoria de segunda oportunidade: O alumnado que non supere a
materia na primeira oportunidade poderá presentarse ao exáme final na
data fixada polo Centro no seu calendario de exámes. Este exámen final
será unha proba escrita de carácter teórico-práctico
na que se incluirán todolos contidos da materia. Representará o 100% da
nota final.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000