Guia docente 2018_19
E. U. de Estudos Empresariais
Grao en Comercio
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral
Avaliaranse os contidos das pequenas referencias biográficas sobre personaxes matemáticos dadas ó principio das sesións maxistrais.
5
CT4
CT17
Resolución de problemas Valorarase o traballo realizado nas clases prácticas, e o resultado das probas recollidas ó final das mesmas. (25%)
Ó longo do cuadrimestre, nas clases prácticas, farase un seguimento da asimilación dos contidos, tanto teóricos como prácticos, por parte do alumnado mediante probas ó final de cada tema. (60%)
85
CE21
CT3
CT4
CT5
CT17
Presentación
Na exposición do tema valorarase, fundamentalmente, a estructura e presentación (claridade expositiva, uso de material multimedia, . . ) que faga cada membro do grupo.
5
CT3
CT17
Titoría en grupo
Seguimento das diversas reunións do grupo, que prepara un mesmo tema, coa profesora. Valorarase o grado de implicación de cada membro na elaboración do traballo do grupo e o resultado final do mesmo.
5
CT3
CT4
CT17
 
Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para ser avaliado cas normas descritas anteriormente, avaliación continua, o alumnado deberá asistir a lo menos ó 80% das sesións presenciais da materia. A ausencia a máis de 3 sesións maxistrais ou a máis de dúas sesións prácticas, levará á perda do dereito a ser avaliada/o en avaliación continua.

O alumnado que non supere a avaliación continua deberá presentarse a un exame final nas datas fixadas oficialmente polo Centro.

Neste exame final se avaliarán, mediante preguntas teóricas e prácticas, todos os contidos da materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000