Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Materias
  Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas Probas que avalían o coñecemento que inclúen preguntas con diferentes alternativas de resposta, ou cuestións de resposta curta. 30 A1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B11
C9
D4
Traballo Avaliarase un conxunto de traballos realizado polo alumnado 70 A1
A4
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B10
B11
B12
C9
D1
D2
D4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O MAiE segue un sistema de avaliación continua. Os alunos/as poderán superar a materia por avaliación continua presentando e superando os traballos encomendados polo profesor (4 traballos, que suman o 70% da calificación, a razón dun 17,5% cada un) e superando un exame de preguntas obxectivas (30% da calificación) que se fará na última hora de clase da materia.

Aqueles alunos/as que non cumpran algunha destas condicións ou non acaden o 50% da cualificación na avaliación continua, terán que acudir á convocatoria oficial. Nas convocatorias oficiais esixirase un exame que avaliará tanto os coñecementos teóricos como prácticos da materia, polo que incluirá cuestións teóricas e exercicios ou casos prácticos.

Con independencia da
convocatoria (ordinaria ou segunda oportunidade), alternativamente ao sistema de
avaliación continua, o aluno/a poderá optar a ser avaliado/a cun exame final
que suporá o 100% da calificación.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para o curso académico correspondente. Nembargantes, o calendario pode ser modificado ao longo do curso por algún imprevisto. As datas
dos exames
poderanse consultar no Calendario Docente do MAiE (Dispoñible en
MooVi no
Espazo Común e na web do MAiE: http://maiersc.webs.uvigo.es/).

Observación: Calquera evidencia de traballos ou probas plaxiados ou copiados suporá unha cualificación de suspenso nas dúas convocatorias.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000