Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Materias
  A Responsabilidade Social na Empresa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Plantexados na aula (exercicios, casos prácticos, etc.) 20 CB1
CB2
CB3
CG1
CG5
CG11
CE1
CE2
CE4
CE6
CT4
Presentación Defensa oral do traballo tutelado 10 CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG12
CG13
CE2
CE3
CE4
CE6
CT1
CT2
CT3
CT4
Traballo tutelado Será en grupo e consistirá no desenvolvemento dunha análise de RSE nunha empresa ou organización 70 CB2
CB3
CG1
CG7
CG10
CE2
CE4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O MAiE segue un sistema de avaliación continua. Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado cun exame final que avaliará tanto os coñecementos teóricos como prácticos impartidos na materia a realizar nas datas establecidas nas convocatorias oficiais e que suporá o 100% da cualificación.

As datas
dos exames
poderanse consultar no Calendario Docente do MAiE (Dispoñible en
MooVi no
Espazo Común e na web do MAiE: http://maiersc.webs.uvigo.es/).

Observación: Calquera evidencia de traballos e probas plagiados ou copiados suporá unha cualificación de suspenso nas dúas convocatorias.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000