Guia docente 2014_15
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Innovación Industrial e Optimización de Procesos
 Materias
  Deseño Estratéxico para a Innovación
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral Contribución a la dinamización de las clases 10
Prácticas autónomas a través de TIC Test de control de lectura (15%) + participación nos procesos de mellora
continua do MIIOP (0,5%)
20
Foros de discusión Participación en LinkedIn 10
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Competencias en la aplicación práctica del stock de conocimientos
adquiridos (ejercicios, casos,etc)
20
Probas de tipo test Se realizará al finalizar la materia y será un examen tipo test de la misma 40
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Un 60% de la nota depende da evaluación continua:
a) 10% participación no debate previo á materia (LinkedIn)
b) 10% contribución á dinamización das clases (imprescindible a asistencia)
c) 5% participación nos procesos de mellora continua do máster (encuestas calidade FAITIC)
d) 20% competencias na aplicación práctica dol stock de coñecementos adquiridos (exercicios, casos,etc)
e) 15% test de control en FAITIC a realizar antes das clases presenciais sobre lecturas obrigatorias

O alumno deberá superar a parte de evaluación continua para aprobar la materia (calificación mínima exisida: 3 puntos).
------------------
Por outro lado, o restante 40% da nota dependerá do rendemento do estudiante nun examen con 10 preguntas tipo test
de resposta única, a elexir entre 4 respuestas posibles. Cada pregunta correcta suma 1 punto e cada erro resta 0.33
puntos (esto nunha escala de 10 puntos). Para que poida facer media coa nota de evaluación continua, necesítase
obter una puntuación mínima de un 3 sobre 10.

No caso de non superar a proba tipo test na primeira convocatoria, o alumno poderá repetir a proba na convocatoria de
Xullo.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000